เอเชียซอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี 10 ให้กับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

DATE : เมษายน 26, 2016

               21 เมษายน 2559 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเท็มโครงการ Gamers Love Dad ปี10 “พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ” มอบให้มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กโดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย) เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เป็นผู้รับมอบ จำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนหน่วยงานที่มีสถานรองรับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ เด็กเร่ร่อน เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เด็กกําพร้า เด็กพ่อแม่ต้องโทษจําคุกเด็กถูกทารุณกรรม พร้อมกับมีการแก้ไขปัญหาของเด็กโดยการ ฟื้นฟู และพัฒนา ให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน รวมถึงการให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอีกด้วย