เอเชียซอฟท์ มอบรายได้โครงการจากเกมเมอร์เลิฟแด้ดปี 4 ให้แก่มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

DATE : มิถุนายน 17, 2010

นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ด  จำนวนเงิน 100,000 บาท ร่วมสมทบทุนให้แก่ “มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก” โดยมี คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ด ปี4 จำนวน 6,872,196 บาท จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิและโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เพื่อเสด็จเป็นพระราชกุศล และมูลนิธิที่ดำเนินงานเพื่อการศึกษาและเยาวชน ในลำดับต่อไป

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมในการนำเด็กสู่หนังสือ และนำหนังสือสู่เด็ก ร่วมไปถึงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน โดยมูลนิธิฯได้มีการจัดกิจกรรม ต่างๆขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กไทยที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดชุมชน หรือโครงการหนังสือเสียง สำหรับเด็กพิเศษ เป็นต้น