เอเชียซอฟท์ มอบรายได้โครงการจากเกมเมอร์เลิฟแด้ดปี 4ให้แก่ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

DATE : พฤษภาคม 11, 2010

นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ด ปี 4  จำนวน 100,000 บาท มอบให้แก่ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เพื่อร่วมสมทบทุนแก่มูลนิธิได้ใช้ในกิจการของมูลนิธิ เพื่อการพัฒนาเด็ก และเยาวชน โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือ ครูหยุย เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบเงินสมทบทุน

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เป็นมูลนิธิที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเด็ก ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาอย่างจริงจัง โดยมูลนิธิได้ติดตามให้ความช่วยเหลือเด็ก โดยการประสานงานทั้งโรงเรียน และผู้ปกครองเด็ก เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนหนังสือ และมีโอกาสเรียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง