เอเชียซอฟท์ มอบรายได้จากเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

DATE : มีนาคม 26, 2009

เอเชียซอฟท์ มอบรายได้จากเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

25 มีนาคม 2552 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะ ได้นำเงินรายได้จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 3 มอบให้แก่ ฯพณฯ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อมอบให้กับทั้งสองมูลนิธิ เป็นจำนวนแห่งละ   1,000,000 บาท  ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นมูลนิธิและโครงการที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์โดยได้ทรงมีพระราชดำริว่าภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ ไม่มีผู้ใดจะคาดหมายได้ดังที่ได้เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกนครศรีธรรมราช และหลายจังหวัดภาคใต้ เมื่อปี 2505 นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย เช่นการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของผู้ประสบภัย เป็นต้น

 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning via Satellite) ซึ่งจัดการศึกษาทางไกลด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมมาตั้งแต่ปี 2539 นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จแก่นักเรียนและประชาชนในประเทศแล้ว ยังได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศซึ่งต้องการเรียนภาษาไทย เช่น ที่มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน คือ ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี อีกด้วย

ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ยังจัดการเรียนการสอนทางไกลตามโครงการ DLF e-Learning เฉลิมพระเกียรติ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการโดยถ่ายทอดจากโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน