เอเชียซอฟท์ มอบรายได้จากเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่ มูลนิธิพระดาบส และโครงการสารานุกรมไทยฯ

DATE : มีนาคม 18, 2009

เอเชียซอฟท์ มอบรายได้จากเกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 3 ให้แด่

มูลนิธิพระดาบส และ โครงการสารานุกรมไทยฯ

18 มีนาคม 2552 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะ ได้นำเงินรายได้จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 3 มอบให้แก่ ฯพณฯ พล.อ.อ .กำธน สินธวานนท์ และ ฯพณฯ ศ. น.พ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อมอบให้กับมูลนิธิพระดาบส จำนวน 1,000,000 บาท และ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นมูลนิธิและโครงการที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิพระดาบสเป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ยังไม่มีอาชีพ และความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง หากแต่มีความยินดีสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจังให้ได้รับโอกาสฝึกวิชาชีพ และฝึกอบรมคุณธรรมศีลธรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เขาเหล่านั้น ออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว และ และประเทศชาติ

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ก่อตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้มีสารานุกรมไทยที่คนไทยทำ ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้หาความรู้พื้นฐานในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ เป็นสามระดับด้วยกันคือ เด็กรุ่นเล็ก อ่านเข้าใจระดับหนึ่ง เด็กรุ่นกลางระดับหนึ่ง และเด็กรุ่นใหญ่รวมทั้งผู้ใหญ่ผู้สนใจอีกระดับหนึ่ง การเขียนบทความแต่ละเรื่อง จึงได้เขียนขึ้นให้ได้ลักษณะที่เหมาะสมสำหรับเยาวชนแต่ละรุ่น และพิมพ์ไว้โดยใช้อักษรขนาดต่างๆ กัน แต่ละเรื่องตั้งต้นด้วยเรื่องสำหรับเด็กรุ่นเล็กก่อน ถัดไปสำหรับเด็ก รุ่นกลางแล้วจึงเป็นเรื่องสำหรับระดับรุ่นใหญ่