เอเชียซอฟท์ มอบรายได้จากเกมเมอร์เลิฟแด๊ดปี 3 ให้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา

DATE : มีนาคม 17, 2009

เอเชียซอฟท์ มอบรายได้จากเกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 3 ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อวานนี้ (16 มีนาคม 2552) นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะ ได้เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา โดยนำเงินรายได้จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 3 จำนวน 1,000,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสมทบทุนโครงการในพระราชดำริ

มูลนิธิชัยพัฒนา ก่อตั้งขึ้นตั้งปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของการดำเนินงานพัฒนาต่างๆ ในกรณีที่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรืองบประมาณที่ระบบราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทันที จนเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้อง หรือทันกับสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระทำโดยเร็ว การที่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาดำเนินการเช่นนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวดเร็วฉับพลัน โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าการดำเนิน  งานของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นการช่วยให้กระบวนการพัฒนาเกิดความสมบูรณ์ขึ้นนั่นเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้จาก www.chaipat.or.th