เอเชียซอฟท์ มอบคอมพิวเตอร์มือสองแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน

DATE : กรกฎาคม 30, 2019

คุณสิริวรรณ แจ้งกระจ่าง  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน มอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองแก่โรงเรียนที่มีความต้องการ และขาดแคลนคอมพิวเตอร์ จำนวน 10ชุด ให้แก่โรงเรียนบำรุงวิทย์ศึกษาจังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นสื่อการเรียน การสอน และพัฒนาความรู้ความสามารถของเยาวชน