เอเชียซอฟท์ มอบคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อสนับสนุนการศึกษา

DATE : สิงหาคม 10, 2015

               คุณกิตติพงศ์  พฤกษอรุณ   รองกรรมการผู้จัดการบริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบคอมพิวเตอร์มือสอง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน10 ชุด ให้แก่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร โดยมีพันตำรวจเอก ปจภณ  รอดโพธิ์ทอง  ผู้กำกับการฝ่ายสวัสดิการบ้านพักบ้านพัก  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริษัท เอเชียซอฟท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งคอมพิวเตอร์มือสองทั้ง 10 ชุดนั้น ได้นำไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านตะโกล่าง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558