เอเชียซอฟท์ ปันกัน : ร่วมกันทำความดี แบ่งปันโอกาสดีดีให้น้อง

DATE : กรกฎาคม 30, 2019

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “เอเชียซอฟท์ปันกัน : ร่วมกันทำความดี แบ่งปันโอกาสดีดีให้น้อง” ด้วยการร่วมแบ่งปันสิ่งของ เครื่องใช้สภาพดี ให้แก่ร้านปันกันนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่ขาดโอกาสในมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยสิ่งของทั้งหมด ได้รับบริจาคจากเพื่อนพนักงานจำนวนมาก ทั้งนี้คณะตัวแทนบริษัทได้เดินทางไปมอบสิ่งของทั้งหมด โดยมีคุณปรเมศร์ เศษรินทร์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์ โครงการร้านปันกัน คลังสินค้าอ่อนนุช90 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562