เอเชียซอฟท์ ประกาศมั่นใจ ผลประกอบการรวมไตรมาส 4 ขยับขึ้นแน่นอน

DATE : พฤศจิกายน 19, 2009

      เอเชียซอฟท์ ประกาศมั่นใจ ผลประกอบการรวมไตรมาส 4 ทั้งในและต่างประเทศ ขยับขึ้นแน่นอน ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 3 ไทยเติบโตต่อเนื่อง 15% กำไรสูงถึง 141 ล้านบาท

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลประกอบการในประเทศไทยรวม 3 ไตรมาส เติบโตจากปีที่ผ่านมาถึง 15% และผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2552ในประเทศไทย มีกำไรสุทธิสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา 1.7% เชื่อสิ้นปี 2552 มีผลกำไรสุทธิรวมในไตรมาส 4 ทั้งในประเทศและต่างประเทศปรับขึ้นแน่นอน จากปัจจัยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการรับรู้รายได้จากการเปิดให้บริการเกมใหม่ รวมทั้งเป็นช่วงไฮซีซั่นในต่างประเทศ

นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือชื่อหลักทรัพย์ AS เปิดเผยผลประกอบการของบริษัทฯ ภายในประเทศรวมทั้ง 3 ไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 141 ล้านบาท เติบโตสูงกว่า 3 ไตรมาส ปี 2551 ที่มีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 123 ล้านบาท ประมาณ 15% ขณะที่บริษัทมีผลกำไรสุทธิรวมไตรมาสที่ 3 ของปี 2552 ทั้งสิ้น 39.8 ล้าน โดยผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานภายในประเทศประมาณ 49.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วประมาณ 48.4 ล้านบาท สูงขึ้นประมาณ 1.7% หรือ 0.84 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในต่างประเทศ ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2551 เนื่องจากรายได้ในประเทศสิงคโปร์ปรับลดลง ประกอบกับรายได้จากการขยายุรกิจในประเทศมาเลเซียยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการลงทุนด้านระบบ network เพื่อรองรับการเปิดบริการเกมออนไลน์ในประเทสมาเลเซีย จึงส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิในต่างประเทศลดลง

นายปราโมทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลประกอบการรวมในประเทศไทย ที่เติบโตต่อเนื่องบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายจะสามารถสร้างผลประกอบการได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ และส่งผลให้ยอดกำไรสุทธิตลอดปี 2552 ขยับสูงขึ้น 10-15 % อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายมีปัจจัยบวกด้วยกันหลายด้าน เนื่องจากไตรมาส 4 นั้น บริษัทจะมีการรับรู้รายได้จากการเปิดตัวเกมใหม่ของเอเชียซอฟท์ และฟันบ็อกซ์ เมื่อปลายไตรมาสที่ 3 คือ เกมแอตแลนติก้า จากบริษัทเอเชียซอฟท์ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้เล่น ส่งผลให้ปัจจุบันมีจำนวนผู้เล่นเกมทั้งหมด 400,000 ไอดี และเกมแรพเพลซ์ จากบริษัทฟันบ็อกซ์ โดยภายหลังจากที่เอเชียซอฟท์เข้าไปบริหารงานในระยะเวลา 9 เดือน ส่งผลให้ผลประกอบการรวมของบริษัทฟันบ็อกซ์ พลิกจากภาวะขาดทุนในปีที่แล้ว มาเป็นผลประกอบการเติบโตขึ้น ซึ่งรวม 3 ไตรมาส ปี 2552 นี้ บริษัทฟันบ็อกซ์ มีกำไรสุทธิ 8.77 ล้านบาท  สูงกว่ากำไรสุทธิทั้งปี 2551 รวมทั้งสิ้น 1.8 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น 387% จากปี 2551 อีกทั้งปัจจัยบวกในต่างประเทศ ที่ช่วงไตรมาส 4 นี้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอม รวมไปถึงการเปิดให้บริการเกมใหม่ ในไตรมาส 4 จึงทำให้มั่นใจได้ว่า ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2552 บริษัทฯ จะมีผลประกอบการรวมขยับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ไทยจะเติบโตต่อเนื่อง 15% ตามเป้าหมายแน่นอน