เอเชียซอฟท์ บริจาคอุปกรณ์เน็ตเวิร์คเพื่อสนับสนุนการศึกษา แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

DATE : เมษายน 5, 2016

               คุณวินัย วิมุกติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนร่วมบริจาคอุปกรณ์เน็ตเวิร์คสภาพใช้งานได้ จำนวน 17 เครื่อง ให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559