เอเชียซอฟท์ บริจาคอุปกรณ์เน็ตเวิร์คเพื่อสนับสนุนการศึกษา แก่โรงเรียนพระดาบส

DATE : เมษายน 27, 2016

คุณเลิศชาย  กันภัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนร่วมบริจาคอุปกรณ์เน็ตเวิร์คสภาพใช้งานได้ จำนวน 19 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนพระดาบส โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุก ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิพระดาบส  และดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบสต่อไป เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559