เอเชียซอฟท์ บริจาคหนังสือเรียนให้แก่ห้องสมุดเพื่อน้อง โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ จ.สระแก้ว

DATE : เมษายน 28, 2017

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคหนังสือเรียน ให้แก่ห้องสมุดเพื่อน้อง  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นห้องสมุดที่บริษัทเอเชียซอฟท์ได้ร่วมสมทบทุน จัดสร้างขึ้น เมื่อปี 2552 ในโครงการ ปันน้ำใจเพื่อน้อง เพื่อประโยชน์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร  สำหรับในปี 2559 บริษัทเอเชียซอฟท์ได้ร่วมบริจาคหนังสือเพิ่มเติมในหมวดวิชาต่างๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไป สารคดี นิทาน นวนิยายสำหรับเยาวชน การ์ตูนความรู้ และหมวดส่งเสริมความรู้สำหรับเด็กเล็ก  เพื่อให้เด็กๆในทุกระดับชั้นได้รับความรู้ และความเพลิดเพลินจากหนังสือทุกหมวดได้อย่างเต็มที่ ถือเป็นกเป็นการส่งเสริมการรักการอ่านให้กับเด็กอีกด้วย  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559