เอเชียซอฟท์ บริจาคพาติชั่น สนับสนุนการทำสาธารณประโยชน์แก่สังคม

DATE : มีนาคม 11, 2016

               คุณกิตติพงศ์  พฤกษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนร่วมบริจาคพาติชั่นมือสองสภาพดีของบริษัท จำนวน 132 ชิ้น ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว เพื่อให้มูลนิธินำไปทำสาธารณะประโยชน์แก่สังคมต่อไป เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559