เอเชียซอฟท์ ต่อยอด การทำตลาด แบบดิจิมาร์เก็ตติ้ง ร่วมถ่ายทอดกลยุทธ์ให้แก่นักศึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

DATE : ตุลาคม 19, 2009

เอเชียซอฟท์ ต่อยอด การทำตลาด แบบดิจิมาร์เก็ตติ้ง
ร่วมถ่ายทอดกลยุทธ์ให้แก่นักศึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

     เอเชียซอฟท์ ร่วมถ่ายทอดกลยุทธ์เด็ด การทำการตลาดที่ใช้ต้นทุนต่ำ แต่ให้ประสิทธิภาพสูง รูปแบบ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA และ EMBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอเชียซอฟท์ ต่อยอด กลยุทธ์การทำตลาดแบบ Digimarketing หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการจัดงานสัมมนา ‘Digimarketing Starting in a downturn’ โดยมี ‘เอียน เฟนวิคก์’ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดที่มีประสบการณ์ และผู้เขียนหนังสือ Digi marketing มาเป็นวิทยากร ที่ผ่านมา

ล่าสุด เอเชียซอฟท์ ในฐานะตัวแทนบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ อันดับหนึ่งในประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประสบการณ์ และเป็นบริษัทต้นๆที่เน้นการทำการตลาดในรูปแบบ Digimarketing ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายพิเศษ ในวิชา ‘Digimarketing’ ซึ่งมี ‘เอียน เฟนวิคก์’ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา โดยร่วมบรรยายในภาคการบริหารงานด้านธุรกิจเกมออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร MBA และ EMBA ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตร ที่มีนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูง จากบริษัทชั้นนำของประเทศร่วมเข้าฟังบรรยาย โดยมี ‘นายพิพัฒน์ ศรีมัธยกุล’ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเอเชียซอฟท์ฯ เป็นผู้ร่วมถ่ายทอดกลยุทธ์ในครั้งนี้

ในการบรรยายครั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตร MBA และ  EMBA ได้รับทราบถึงข้อมูล และ กลยุทธ์การทำการตลาดแบบ Digimarketing ในแง่มุมของบริษัทผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ที่ปัจจุบันเกมออนไลน์ถือเป็น Digi Content หนึ่ง บนโลกออนไลน์ ที่มีศักยภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคที่สูงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆ

สำหรับเอเชียซอฟท์เองได้ให้ความสำคัญของการทำการตลาดแบบ Digimarketing มาโดยตลอดนับตั้งแต่บริษัทเริ่มดำเนินการ โดยอาศัยช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัวเกมที่มีความดึงดูดผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ในเกม อาทิการใช้ตัวอักษรวิ่ง การใช้ระบบ SMS ที่ผู้บริโภคคุ้นเคย อีเมล เว็บไซต์ รวมถึง e-newsletter และกิจกรรมต่างๆ บนเว็บและ online community ที่ทุกอย่างถูกออกแบบให้มีการทำงานอย่างกลมกลืน โดยเน้นกลยุทธ์ Customer Centric ที่จะอาศัยลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางในการออกแบบกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ซึ่งที่ผ่าน Digimarketing ทำให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนในการทำการตลาด รวมทั้งเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างได้มีประสิทธิภาพมาก และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง

งานนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นอย่างมาก เนื่องจาก เกมออนไลน์ ถือเป็นธุรกิจใหม่ที่น่าจับตามอง และมีแนวโน้มการเติบโตที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์