เอเชียซอฟท์ ชี้แจงผลประกอบการไตรมาส 3 เร่งแผนไตรมาส 4 สร้างผลกำไร

DATE : พฤศจิกายน 14, 2018

13 พฤศจิกายน  2561 : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินการไตรมาส 3/2561 สืบเนื่องจากการเลื่อนกำหนดเปิดให้บริการเกมใหม่ในไตรมาสนี้ ทำให้ไม่เกิดรายได้ตามที่ตั้งเป้าไว้  ส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาส 3 ไม่เป็นตามที่คาดหวัง โดยขาดทุน 11.8 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาส 3 ของปีที่ผ่านมา มีผลกำไร 4.8 ล้านบาท

หน่วย / ล้านบาท

 

หมายเหตุ

  • *กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนรวมรายการพิเศษ
  • **กำไร(ขาดทุน) ได้หักส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

Mr. Gerry Ung ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน (CFO) บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ เห็นโอกาสในการสร้างรายได้ในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ที่มีการเติบโตด้านรายได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเร่งเปิดตัว 4 เกมใหม่ (TS Online Mobile, Perfect World, Tanki Online และ FLYFF) ให้เป็นไปตามแผน ทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศ และเราเชื่อมั่นว่าจะทำให้ผลประกอบการของบริษัทปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4 นี้ ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นไตรมาสที่มีผลประกอบการที่ดีที่สุดของปีนี้”

###