เอเชียซอฟท์ ชี้แจงข่าวที่ปรากฏทางสื่ออินเตอร์เน็ต

DATE : พฤษภาคม 9, 2014

เอเชียซอฟท์ ชี้แจงข่าวที่ปรากฏทางสื่ออินเตอร์เน็ต

 

ตามที่มีการนำเสนอข่าวทางสื่ออินเตอร์เน็ต เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 โดยระบุว่า บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำลังประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทนั้น

บริษัทขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยบริษัทยังคงดำเนินงานตามแผนธุรกิจปกติไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทเพิ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งในกลุ่มบริษัทด้วยการขยายการลงทุนเข้าซื้อกิจการ Level Up!, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามที่ได้เผยแพร่ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงบริษัทยังได้เตรียมการลงทุนนำเกมระดับโลกเข้ามาเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ตามแผนงานที่ได้มีการชี้แจงผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2557

 

บริษัทจึงขอเรียนชี้แจงมายังนักลงทุนและสื่อมวลชนทุกท่าน เพื่อใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯเท่านั้น