เอเชียซอฟท์ จับกุมการละเมิดลิขสิทธิ์ เซิร์ฟเวอร์เถื่อน 3 เกมดัง พร้อมกัน 3 แหล่งใหญ่

DATE : มกราคม 27, 2009

กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (ปศท.), ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (ศตท.) ร่วมกับเอเชียซอฟท์ จับกุมการละเมิดลิขสิทธิ์ เซิร์ฟเวอร์เถื่อน 3 เกมดัง พร้อมกัน 3 แหล่งใหญ่

กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (บก.ปศท.), ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (ศตท.) ร่วมกับบริษัท เอเชียซอฟท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ดำเนินการตรวจค้นและยึดเซิร์ฟเวอร์เถื่อน ที่เปิดให้บริการเกมดังแร็คนาร็อคออนไลน์ (Ragnarok Online), เกมโยวกัง (Yulgang) และเกมเดคารอน (Dekaron) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ สร้างความเสียหายมหาศาล

เมื่อวันเสารที่ 24 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (ปศท.) ร่วมกับศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (ศตท.) และบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินการตรวจค้นและยึดเซิร์ฟเวอร์เถื่อนของ เกมแร็คนาร็อคออนไลน์ (Ragnarok Online), เกมโยวกัง (Yulgang) และเกมเดคารอน (Dekaron) ที่เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งมีผู้กระทำความผิดรวม 5 ราย โดยเข้าตรวจค้นและยึดเครื่องเซิร์ฟเวอร์เถื่อนจำนวน 8 เครื่องพร้อมกัน 3 แหล่ง ผู้กระทำความผิดมีพฤติกรรมกระทำซ้ำ ดัดแปลง โปรแกรมของเกม และนำออกให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเอเชียซอฟท์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้กระทำผิดยังมีการเรียกรับประโยชน์เป็นตัวเงินโดยได้เช่าพื้นที่และ ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เถื่อนที่บรรจุข้อมูลโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดไว้ ณ ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Data Center :IDC) รวม 3 แหล่ง ซึ่งการกระทำของผู้กระทำละเมิดดังกล่าวข้างต้นสร้างความเสียหายแก่    เอเชียซอฟท์ และบริษัทผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกมเป็นอย่างมาก

โดยในวันนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์, พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และ นางปัจฉิมา ธนสันติ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมดังกล่าว ซึ่ง นายอลงกรณ์ ได้กล่าวว่า “การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานั้น นอกจากจะสร้างความเสียหายในภาคเศรษฐกิจแล้ว ยังทำให้ประเทศขาดความน่าเชื่อถือจากนานาชาติด้วย เราถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทางภาครัฐกำลังเร่งดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจัง โดยได้เป็นการร่วมมือกันทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้”

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ ยังได้สอบถามรายละเอียด การละเมิดลิขสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์เถื่อนจาก นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายจอง แจ ฮัก   ตัวแทนจากบริษัท กราวิตี้ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์ เกมแร็คนาร็อคออนไลน์ (Ragnarok Online) พร้อมยืนยันจะเดินหน้าในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์เถื่อนอย่างเด็ดขาด

สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่มุ่งมั่นร่วมกันป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจซึ่งสร้างความเสียหายให้กับการค้าการลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศอย่างมหาศาล นอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ที่ทางภาครัฐจะสนับสนุนภาคเอกชนในการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง โดยมีกรณีจับกุมการละเมิดลิขสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์เถื่อนเป็นกรณีนำร่อง