เอเชียซอฟท์ จัดกิจกรรมอบรมการบันทึกเสียงให้ผู้พิการทางสายตา

DATE : ธันวาคม 18, 2018

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำพนักงานอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิธีการบันทึกเสียงให้ผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิคนตาบอดไทย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ทำให้พนักงานได้รับประโยชน์มากมายทั้ง การได้เรียนรู้วิธีการอ่านที่ถูกต้อง วิธีการอ่านหนังสือบันทึกเสียง ด้วยโปรแกรม OBI และแอพพลิเคชั่น Read for the Blind จากเจ้าหน้าที่มูลนิธิ  โดยหลังจากการอบรมบริษัทคาดว่าจะทำการผลิตเสียงให้คนตาบอดได้จำนวน 3 เล่ม เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้พิการทางสายตาต่อไป