เอเชียซอฟท์ ขอบคุณพลังเกมเมอร์ กับยอดบริจาคซื้อไอเทม 4.2 ล้านบาทในโครงการ Gamers Love Dad ปี 10

DATE : กุมภาพันธ์ 11, 2016

               บริษัท เอเชียซอฟท์ คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณเกมเมอร์ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการ Gamers Love Dad ปี10 “พลังความดีคูณ 10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ”   โครงการดีๆเพื่อสังคม ที่ส่งเสริมให้เหล่าเกมเมอร์ได้รู้จักการให้และร่วมทำความดี ด้วยการร่วมแรงร่วมใจซื้อ ไอเทมพิเศษ Love Dad เพื่อสมทบทุนเงินบริจาค เป็นยอดรวมทั้งหมด 4.2  ล้านบาท

โครงการ Gamers Love Dad ปี 10 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เกมเมอร์ได้ร่วมกิจกรรมแสดงความรักพ่อ และร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมผ่านการซื้อไอเทมพิเศษ  ซึ่งจัดเป็นประจำต่อเนื่องระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยในปีนี้ มีกิจกรรมให้เกมเมอร์ได้ร่วมทำความดีด้วยการร่วมแรงรวมใจซื้อไอเทมจากเกมในเครือ Playpark ได้แก่ AUDITION, CABAL, DRAGON NEST, ELSWORD, GRANADO ESPADA, PHANTASY STAR, RAGNAROK,  YULGANG  ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากเหล่าเกมเมอร์
โดยเอเชียซอฟท์ จะเป็นตัวแทนเกมเมอร์ทุกท่านนำเงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายไปมอบให้กับ มูลนิธิใน พระบรมราชูปถัมภ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน และด้านการศึกษาทั้งหมด 9 มูลนิธิ ได้แก่  มูลนิธิชัยพัฒนา  มูลนิธิอานันทมหิดล  มูลนิธิพระดาบส  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เพื่อให้มูลนิธิต่างๆได้นำไปใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือและช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น  ซึ่งผลตอบรับจากความสำเร็จของโครงการ Gamers Love Dad ตลอด 10  ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ทำให้มียอดเงินบริจาครวมที่ได้นำไปช่วยเหลือสังคมสูงถึง  65,232,596  ล้านบาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asiasoft.net/th-th/lovedad10/