เอเชียซอฟท์แจ้งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

DATE : ธันวาคม 24, 2018

  บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2561
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา14.00 น. ณ ห้องสเปซ บำร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทำวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283–5 ชั้น 28
          ถนนรำมคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ

 

 

 

 

โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมดังนี้ คลิกที่นี่