เอเชียซอฟท์เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินจากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ด

DATE : มิถุนายน 22, 2010

เอเชียซอฟท์เข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินจากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายพจน์ พันธ์ศิริพจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟันบ็อกซ์ จำกัด พร้อมคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการ “เกมเมอร์เลิฟแด้ด” ปี4 จำนวน 6,072,196 บาท

เพื่อร่วมสมทบแก่ มูลนิธิชัยพัฒนา,มูลนิธิอานันทมหิดล,มูลนิธิราชประชานุเคราะห์,มูลนิธิพระดาบส,มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการเพื่อการศึกษา ของเยาวชน ตามแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553