เอเชียซอฟท์ฯ (AS) เปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก จำนวน 75 ล้านหุ้นหลังเคาะราคาไอพีโอ 12 บาท มั่นใจผลประกอบการดี กำไรสุทธิโต

DATE : พฤษภาคม 26, 2008

เอเชียซอฟท์ฯ (AS) เปิดซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก จำนวน 75 ล้านหุ้น

หลังเคาะราคาไอพีโอ 12 บาท มั่นใจผลประกอบการดี กำไรสุทธิโตถึง 107.7%
และพื้นฐานแกร่ง ผลักดันเติบโตต่อเนื่องระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  กรุงเทพฯ, 29 พฤษภาคม 2551 – บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ด้วยการเป็นบริษัทเกมออนไลน์ไทยแห่งแรกที่เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังโชว์ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปี 2550 รายได้รวม 47.4 เปอร์เซ็นต์ และกำไรสุทธิโตถึง 101.7 เปอร์เซ็นต์ มั่นใจศักยภาพธุรกิจที่หลากหลายครอบคลุมให้บริการเกมออนไลน์ถึง 4 ประเทศ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นปัจจัยหลักผลักดันหุ้นเติบโตต่อเนื่องระยะยาว

นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอเชียซอฟท์เป็นผู้นำในการให้บริการความบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชีย-ตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีรายได้หลักมาจากธุรกิจเกมออนไลน์มากกว่า 70% ของรายได้รวม โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 เป็นจำนวน 501 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 47.4 เปอร์เซ็นต์ และมีกำไรสุทธิ 254 ล้านบาท สูงกว่ากำไรสุทธิในปี 2549 เป็นจำนวน 128 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 101.7 เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยหลักของความสำเร็จในปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากความสำเร็จของเกมออนไลน์ที่มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม โดยได้รับความนิยมจากผู้เล่นเกมเป็นอย่างดี ส่งผลให้ฐานและจำนวนผู้เล่นเกมที่มากขึ้น ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยเฉพาะจากต่างประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีรายได้ทั้งสิ้น 629 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 เป็นจำนวน 273 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 76.8 เปอร์เซ็นต์

”ถึงแม้ว่าสภาวการณ์ความผันผวนของตลาดในปัจจุบันที่เกิดจากปัจจัยหลักทางด้านการเมืองจะกดดันบรรยากาศการลงทุน แต่เรามั่นใจว่าราคาหุ้น AS ที่จะเข้าซื้อขายวันนี้ จะยืนเหนือราคาจอง   ไอพีโอที่ 12 บาทต่อหุ้น ด้วยความเชื่อมั่นในพื้นฐานและศักยภาพของธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การกระจายหุ้นสู่นักลงทุนที่หลากหลายอย่างเหมาะสม ราคาหุ้นจึงมีโอกาสปรับตัวขึ้น  สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นจำนวน 75 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 12 บาท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 900 ล้านบาท ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าภายหลังเปิดให้จองซื้อหุ้นเมื่อวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมาปรากฎว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนเกินความคาดหมาย จนมียอดจองซื้อหุ้นเกินกว่า 3 เท่า เนื่องจากธุรกิจเกมออนไลน์อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูง อีกทั้งเอเชียซอฟท์

เป็นบริษัทของคนไทยที่ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศและประสบความสำเร็จ มีผลประกอบการในปี 2550 ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตทั้งด้านรายได้และกำไรสุทธิ  อันเป็นผลมาจากพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี  โดยล่าสุดนักลงทุนสถาบันอย่างกองทุน Lombard Asia III ซึ่งเป็นกองทุนต่างประเทศและบริหารกองทุนโดย Lombard Investment, Inc. ได้สนใจซึ่งหุ้น IPO ของบริษัทฯ จำนวน 15 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 1 บาท ซึ่งภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว กองทุน Lombard Asia III จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีก 15 ล้านหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในตลาดหลักทรัพย์ในราคา IPO  รวมเป็นหุ้นที่กองทุน Lombard Asia III จะถือทั้งสิ้น 30 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด  ทั้งหมดนี้ เป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในพื้นฐานและศักยภาพการเติบโตของเอเชียซอฟท์ ในธุรกิจความบันเทิงออนไลน์ นอกจากนี้  การเป็นผู้ถือหุ้นพันธมิตรจะช่วยเพิ่มศักยภาพและความสำเร็จของเอเชียซอฟท์ในการขยายธุรกิจเกมออนไลน์ในต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 316 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 316 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 225 ล้านบาท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 25 เปอร์เซ็นต์ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 75 ล้านหุ้นในครั้งนี้ จะนำไปขยายการลงทุนในธุรกิจบริการเกมออนไลน์ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและเวียดนาม จัดซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์เพิ่มเติม ลงทุนระบบคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการรวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน