เอเชียซอฟท์สานฝันสร้างรอยยิ้มมอบรองเท้าผ้าใบเพื่อน้อง

DATE : กรกฎาคม 14, 2015

               

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ มูลนิธิสันติสุข จัดกิจกรรมมอบรองเท้าผ้าใบเพื่อน้อง จากโครงการ Asiasoft  Moving Forward  วิ่งเพื่อสุขภาพ ให้แก่น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนเทศบาลวัดบ้านโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร เพื่อให้น้องๆ ที่ขาดแคลนได้มีรองเท้าไว้ใส่มาโรงเรียน และทำกิจกรรมต่างๆ  โดยมีอาจารย์สุภาภรณ์  จิรสุขศิริ เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

กิจกรรม “รองเท้าผ้าใบเพื่อน้อง”ในครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงรอยยิ้มแห่งความสุขและความสมหวังของเด็กๆทุกคนที่เกิดขึ้นจากการได้รับรองเท้าคู่ใหม่ ทั้งรองเท้านักเรียน และรองเท้าผ้าใบที่ได้จากการบริจาครองเท้ามือสองสถาพดีที่ไม่ได้ใช้งานจากพนักงานในบริษัท  เพราะการให้ และการแบ่งปันให้กับผู้คนรอบข้าง เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เอเชียซอฟท์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความสุขให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลน

มูลนิธิสันติสุข เป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่ ดำเนินการมา ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ยากจนซึ่งมาจากครอบครัวที่แตกแยก ถูกทอดทิ้ง และครอบครัวที่มีรายได้น้อย ในชุมชนแออัดกว่า 40 แห่ง โดยให้ทุนการศึกษาเล่าเรียนแก่เด็กๆ ประมาณ 1,100 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ปวช.ปวส.และระดับอุดมศึกษา