เอเชียซอฟท์ร่วมมือดีเอสไอ กรมพินิจฯ เสวนาแก้ปัญหาความรุนแรงจากเกม

DATE : สิงหาคม 14, 2008

ดีเอสไอ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมมือกับเอเชียซอฟท์
ระดมสมองแก้ปัญหาความรุนแรงจากเกมในเด็กและเยาวชน

ดีเอสไอ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเอเชียซอฟท์ และผู้นำเข้าเกมออน์ไลน์  จัดประชุมสุดยอดแนวทางแก้ไขปัญหาเกมในประเทศไทย  หรือ  DSI Thailand Game Summit  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่ประชาชน ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง  เพื่อผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

 

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กระทรวงวัฒนธรรม, บริษัทเกมออนไลน์ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากเกมออนไลน์  จัดประชุมสุดยอดแนวทางแก้ไขปัญหาเกมในประเทศไทย  “DSI Thailand Game Summit”  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่ประชาชน ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง ให้สามารถแยกแยะประเภทและแนวเกม เพื่อความเข้าใจและพูดคุยภาษาเดียวกันกับเด็กเล่นเกมได้  ตลอดจนการผลักดันให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาเน้นปฎิบัติได้จริง และดำเนินการได้รวดเร็วทันที  รวมไปถึงการผลักดันการตั้งระบบเรตติ้งสำหรับเกมทุกชนิดในประเทศไทย และ แก้ไขปราบปรามปัญหาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ (ซอฟต์แวร์เกมผิดกฎหมาย) และแผ่นเกมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรม

คุณเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการให้บริการความบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจเกม, ความแตกต่างของเกมแต่ละประเภท  และเผยว่า
“มีแนวโน้มว่าเกมแนวแคชชวล (Casual-sport) ซึ่งเป็นเกมที่เน้นการเล่นแบบทีมเวิร์ค มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาและไม่มีเนื้อหาที่รุนแรงเป็นแนวเกมที่กำลังมาแรงมีผู้ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ  เอเชียซอฟท์ให้ความสำคัญและตระหนักในการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  เราให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกเกมที่จะนำมาเปิดให้บริการว่าจะต้องเป็นเกมที่ไม่มีเนื้อหาความรุนแรง และยังกำหนดเรตติ้งเกมออนไลน์เพื่อจัดกลุ่มอายุผู้เล่นที่เหมาะสม  ซึ่งการจัดเรตติ้งของบริษัทเอเชียซอฟท์ก็จะมีมีตั้งแต่เรตติ้ง all เป็นเกมที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย, เรตติ้ง 12+ เป็นเกมที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป และ 15+ เหมาะสำหรับผู้เล่นอายุ 15 ปีขึ้นไป  ซึ่งสัญลักษณ์เรตติ้งนี้จะมีอยู่ทุกสื่อของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์เกมทุกเกม, ในสื่อโฆษณา, หน้าปกซีดี Client Game ต่างๆ ของเรา นอกจากนี้  ทุกเกมของเอเชียซอฟท์ที่จะนำมาเปิดให้บริการนั้น เรามีขั้นตอนในการดำเนินงานส่งไปตรวจสอบและผ่านการพิจารณาจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วทุกเกม”

ล่าสุด  DSI ยังได้จัดตั้ง  DSI Cyber Force หรือ โครงการนักสืบน้อย เพื่อทำหน้าที่เป็นนักสืบเยาวชนตามชุมชนต่างๆ ช่วยกันจัดประมวลเกมอันตราย และแจ้งข่าวสาร สอดส่องดูแล  และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงจากแกมอีกทางหนึ่งด้วย