เอเชียซอฟท์มอบเงินโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ดให้มูลนิธิแสงไซกี้-เหตระกูล

DATE : พฤษภาคม 6, 2010

วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 กิตติพงศ์ พฤษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 4 จำนวน 100,000 บาท ร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิแสงไซกี้-เหตระกูล โดยมี ประพีร์ ปุ้ยพันธ์วงศ์ ประธานมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ด ปี4 จำนวน 6,872,196 บาท จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิและโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เพื่อเสด็จเป็นพระราชกุศล และมูลนิธิที่ดำเนินงานเพื่อการศึกษาและเยาวชน ในลำดับต่อไป

มูลนิธิแสงไซกี้ -เหตระกูล ดำเนินงานเพื่อสังคม โดยจัดทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ไปรักษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาล อีกทั้ง ยังให้การสนับสนุน การศึกษา ของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ