เอเชียซอฟท์มอบเงินโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ด ให้ มูลนิธิบางกอกโพสต์

DATE : มิถุนายน 15, 2010

กิตติพงศ์ พฤษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 4 จำนวน 100,000 บาท ร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิบางกอกโพสต์ โดยมี ภัค เพ่งศรี และตัวแทนจากมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักนักงาน บางกอกโพสต์

รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ จากโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ด ปี4 จำนวน 6,872,196 บาท จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิและโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เพื่อเสด็จเป็นพระราชกุศล และมูลนิธิที่ดำเนินงานเพื่อการศึกษาและเยาวชน ในลำดับต่อไป

มูลนิธิบางกอกโพสต์ เป็นหน่วยงานที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยดำเนินการจัดหาทุนการศึกษา เพื่อมอบให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส  โดยให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับประถม ไปจนถึงระดับ อุดมศึกษา