เอเชียซอฟท์จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

DATE : เมษายน 24, 2009

เอเชียซอฟท์จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

     บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายเชอร์แมน ตัน ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 พร้อมด้วย นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหาร ณ ห้องบุษราคัมบอลรูม โรงแรมอมารีเอเทรียม เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีผู้ถือหุ้นสนใจเข้าร่วมรับฟังวาระต่างๆ พร้อมทั้งทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552