เอเชียซอฟท์ก้าวไปอีกขั้น… ดึงตัวแทนในภาคต่างๆเข้าร่วมให้บริการ @Cafe Solution

DATE : พฤษภาคม 29, 2009

เอเชียซอฟท์ก้าวไปอีกขั้น… ดึงตัวแทนในภาคต่างๆเข้าร่วมให้บริการ @Cafe Solution

หลังจากที่ได้ทำการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับผู้พัฒนาอันดับหนึ่งจากเกาหลีมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ล่าสุดเอเชียซอฟท์ก็ได้เปิดตัวโปรแกรมช่วยบริหารจัดการร้านในนาม @Cafe Solution สู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกให้สมาชิก @Cafe ได้สัมผัสกันในงานสัมมนาสมาชิก @Cafe ช่วงเดือนเมษนยน – พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ สมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจอย่างล้นหลามจนแผ่นโปรแกรมที่ทางทีมงานจัดให้หมดเกลี้ยงลงอย่างรวดเร็วในทุกจังหวัด

และเพื่อตอบสนองความสนใจในการใช้งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เอเชียซอฟท์ได้เดินหน้าไปอีกขั้นด้วยการเชิญตัวแทนในภาคต่างๆเข้าร่วมอบรมการใช้งานและการแก้ปัญหาให้แก่ร้านสมาชิก @Cafe ในช่วงวันที่ 27 – 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้ร้าน @Cafe ที่ต้องการผู้ช่วยติดตั้งตัวโปรแกรมในร้านสามารถติดต่อกับตัวแทนที่ได้ผ่านการอบรมและแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเอเชียซอฟท์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการอบรวมที่ผ่านมา ทางทีมงาน @Cafe Solution ได้จัดอบรมตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม การตั้งค่าการใช้งานต่างๆ รวมถึงการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยหลักๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าที่ใช้งานได้ หลังจากนี้ไป หากสมาชิกท่านใดลังเลหรือไม่มั่นในขั้นตอนและต้องการผู้ที่มีความชำนาญในการติดตั้งโปรแกรมมาช่วยเหลือ ก็จะสามารถติดต่อกับตัวแทนใกล้บ้านท่านได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับรายละเอียดตัวแทน ทางทีมงานจะรวบรวมข้อมูลรายชื่อร้าน และหมายเลขในการติดต่อให้ท่านสมาชิก @Cafe ได้เข้ามาดูกันแบบละเอียดที่ www.asiasoft.co.th/acafesolution/

หากท่านใดมีข้อสงสัยใดๆกรุณาติดต่อได้ที่ Call Center 02-725-0000 หรือในเว็บบอร์ดของ @Cafe Solution