เอเชียชอฟท์ มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล จำนวน 100,000 บาท

DATE : เมษายน 29, 2015

29 เมษายน 2558 นายวินัย วิมุกติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน มอบเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล  โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

สำหรับเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 81 ปีที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาทำให้เกิดความเสียหายกับทั้งชีวิต ทรัพย์สินอย่างประเมินค่าไม่ได้ องค์กรทุกภาคส่วนในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ต่างระดมกำลังช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างเร่งด่วนในทุกช่องทางไปยังพื้นที่ประสบภัย
ช่องทางการบริจาค และช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล ติดตามได้ที่ http://news.playpark.com/th/28850