เอเชียชอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี9 ให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

DATE : มีนาคม 16, 2015


 
          5 มีนาคม 2558 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทม ในโครงการ Gamers Love Dad ปี9 "คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ" จำนวน 500,000 บาท มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยมี นายขวัญแก้ว  วัชโรทัย นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำเงินไปใช้ดำเนินงานในมูลนิธิต่อไป
          มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์โดยได้ทรงมีพระราชดำริว่าภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ มูลนิธิฯมีวัตถุประสงค์ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ สงเคราะห์ด้านการศึกษาโดยให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีเยี่ยมในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ และเด็กกำพร้าหรืออนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย และให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนในด้านอื่นๆ