เอเชียชอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี9 ให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

DATE : มีนาคม 16, 2015


 
          5 มีนาคม 2558 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมโครงการ Gamers Love Dad ปี9 "คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ" จำนวน 500,000 บาท มอบให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมี นายขวัญแก้ว  วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำเงินไปใช้ดำเนินงานในมูลนิธิต่อไป
          มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ดำเนินการ ถ่ายทอดสดการสอนแบบ “ถ่ายทอดสด 1 ช่อง 1 ชั้น” ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีช่องการอาชีพ ช่องมหาวิทยาลัยและรายการนานาชาติอีกอย่างละ 1 ช่อง รวมทั้งสิ้น 15 ช่อง 24 ชั่วโมง จากโรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่มีจาน Ku band หรือเป็นสมาชิก UBC Dstv จะสามารถชมได้ทั้ง 15 ช่อง สอนโดยครูคนเดียวกัน เวลาเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน ถ่ายทอดโดยตรงจากโรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูประจำวิชา โดยแต่ละโรงเรียนติดตั้งจานดาวเทียมเพียงจานเดียว นอกจากนั้นแล้วยังสามารถรับชมการเรียนการเรียนการสอนด้วยระบบ eLearning ที่ www.dlf.ac.th ซึ่งถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลทุกชั้นเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยเลือกเข้าชมได้ทั้งการถ่ายทอดสดหรือเลือกชมย้อนหลังได้