เอเชียชอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี9 ให้กับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

DATE : มีนาคม 25, 2015


 
               24 มีนาคม 2558 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเท็มโครงการ Gamers Love Dad ปี9 "คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ" จำนวน 500,000 บาท มอบให้โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย กรรมการบริหารโครงการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน
                โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเป็น พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชประสงค์จะให้ มีการจัดทำหนังสือประเภทสารานุกรม ซึ่งประกอบด้วยลักษณะและรูปแบบพิเศษผิดแผกจากสารานุกรมชุดต่าง ๆ ที่เคยมีผู้ผลิต มาแล้วทั้งในประเทศและที่ต่างประเทศ กล่าวคือ เป็นสารานุกรมอเนกประสงค์ บรรจุสรรพวิชาการอันเป็นสาระไว้ครบทุกแขนง โดยมีเรื่องต่าง ๆ ซึ่งแต่ละเรื่องมีวิทยากรเขียน โดยแบ่งเนื้อหาของเรื่องเดียวกันนั้นเป็น 3 ตอน หรือ 3 ระดับคือ สำหรับให้เด็ก รุ่นเล็กอ่านเข้าใจตอนหนึ่ง สำหรับเด็กรุ่นใหญ่ตอนหนึ่ง รวมทั้งผู้ใหญ่ผู้ที่สนใจอ่านเข้าใจได้อีกตอนหนึ่ง รวมเป็น 3 ตอนเรียงต่อ กัน ผู้ใดมีความต้องการหรือพอใจจะเรียนรู้เรื่องใดตอนใด ก็สามารถค้นหาอ่านทราบได้โดยสะดวก นับว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ เกื้อกูลการศึกษาเพิ่มพูนปัญญาด้วยตนเองของประชาชนทุกรุ่นทุกวัยอย่างสำคัญ