เอเชียชอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี10 ให้กับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

DATE : เมษายน 27, 2016

21 เมษายน 2559 คุณเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมในโครงการ Gamers Love Dad ปี10 “พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ” มอบให้มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก โดยมี คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ จำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการกระตุ้นและรณรงค์ให้เด็ก และเยาวชนรักการอ่าน รวมถึงการเน้นให้พ่อ แม่ และครูตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน นอกจากนี้มูลนิธิยังได้มีการส่งเสริมให้มีการผลิตหนังสือเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ  รวมถึงการสนับสนุนการก่อตั้งห้องสมุดเด็กและกิจกรรมในห้องสมุด