เอเชียชอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี9 ให้กับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

DATE : มีนาคม 16, 2015


 
          12 มีนาคม 2558  คุณเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมในโครงการ  Gamers Love Dad ปี9  "คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ"จำนวน 100,000  บาท  มอบให้มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก โดยมี คุณสุธาทิพ ธัชยพงษ์  รองประธานมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ เพื่อ นำไปใช้ในการดำเนินงาน
          มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ดำเนินงานด้านการกระตุ้นและรณรงค์ให้เด็ก และเยาวชนรักการอ่าน โดยการนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ รณรงค์ให้สังคมโดยรวม โดยเฉพาะ พ่อ แม่ และครูตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน ให้ความรู้แก่ พ่อ แม่ผู้ปกครองครูบรรณารักษ์ ตลอดจนครูที่เกี่ยวข้อง ถึงเทคนิควิธีการในการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนรักการอ่าน เพื่อสร้างคุณภาพเยาวชน ไทยในอนาคต ส่งเสริมให้มีการผลิตหนังสือเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนานักเขียน นักแปล และนักวาดภาพประกอบของไทย สนับสนุนการก่อตั้งห้องสมุดเด็กและกิจกรรมในห้องสมุด