เอเชียชอฟท์ มอบเงินจากโครงการ Gamers Love Dad ปี10 ให้กับมูลนิธิพระดาบส

DATE : เมษายน 27, 2016

21 เมษายน 2559 นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  นำเงินรายได้จากการจำหน่ายไอเทมโครงการGamers Love Dad ปี10 “พลังความดีคูณ10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ” มอบให้มูลนิธิพระดาบส โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วยผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุก เป็นผู้รับมอบ จำนวน 650,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ผู้ใฝ่รู้ โดยไม่จำกัดเพศและวัยของผู้เรียน ซึงปัจจุบัน ได้ทำการสอนวิชาชีพ แขนงต่างๆได้แก่ หลักสูตรเตรียมช่าง หลักสูตรช่างไฟฟ้าการกำลัง  หลักสูตรช่างประปาภายในอาคาร และช่างเครื่องสุขภัณฑ์ และหลักสูตรพนักงาน ขับรถ ซึ่งผู้ที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทันที