สสส. มอบโล่ห์ เอเชียซอฟท์ พร้อมเดินหน้าสนุบสนุนโครงการดีๆเพื่อเยาวชน

DATE : มีนาคม 17, 2009

สสส. มอบโล่ห์ เอเชียซอฟท์ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนโครการดีๆ เพื่อเยาวชน

นายเลิศชาย กันภัย เข้ารับโล่ห์ฐานะตัวแทนบริษัท ที่ร่วมสนับสนุนโครงการจาก ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัด งานมหกรรมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓  ด้วยประสงค์ให้เยาวชนไทยใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและเป็นประโยชน์  อันจะนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่มีสุขภาวะในโลกออนไลน์ โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 30-31 มกราคมและวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งทาง เอเชียซอฟท์ฯ ได้รับเกียรติจากทาง สสส.ให้เข้ารับโล่ห์รางวัลในฐานะบริษัทที่ร่วมสนับสนุนโครงการ โดย นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบจาก ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
นายเลิศชาย กันภัย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “เอเชียซอฟท์ขอขอบคุณ สสส. ที่ให้เกียรติเราเป็นผู้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ เช่นนี้ และขอยืนยันว่า เราพร้อมสนับสนุนทุกโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นการสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเด็กไทย เพื่อให้เติบโตอย่างมีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติให้จงได้ และในปีนี้จะมีโครงการดีๆเพื่อเด็กและเยาวชน ที่เอเชียซอฟท์จะนำเสนอให้ได้ทราบกันต่อไปอีกอย่างแน่นอน”