สวช. บินตรงเกาหลีใต้ ดูงานด้านเกมออนไลน์ฯ

DATE : มีนาคม 17, 2009

สวช. บินตรงเกาหลีใต้ ดูงานด้านเกมออนไลน์ฯ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก สวช. เข้าเยี่ยมชม และรับฟังคำบรรยายจากหน่วยงานต่างๆ

     สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พร้อมเอเชียซอฟท์ บินตรงเกาหลีใต้ เพื่อศึกษาการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการจัดเรตติ้งเกมออนไลน์จากประเทศต้นฉบับ พร้อมเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำมาพัฒนาในไทย

     สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานทางด้านเกมออนไลน์ของภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศเกาหลีใต้เพื่อขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมและการจัดเรตติ้งเกมออนไลน์  ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นางสาวนันทิยา  สว่างวุฒิธรรม รองเลขาธิการ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งขาติ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ สวช. และ เอเชียซอฟท์ เดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเข้าเยี่ยมชม Korea Culture and Content Agency (KOCCA), Korea Media Rating Board (KMRB), Korean Game Industry Agency (KOGIA), Game Rating Board (KMB)  และ MGame Corporation ผู้พัฒนาเกมออนไลน์ชื่อดัง เพื่อทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการและการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์

     ซึ่งทางสวช.จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการดูงานในครั้งนี้ มาพัฒนาการดูแลและการจัดการด้านวัฒนธรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมออนไลน์ต่อไป