สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานโล่แก่บริษัทเอเชียซอฟท์

DATE : กุมภาพันธ์ 5, 2010

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานโล่ในการดำเนินงาน
ร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์ เพ็ญศิริ แก่บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่แก่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านความบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยนายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับพระราชทาน เนื่องจากบริษัทเอเชียซอฟท์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ จัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อรณรงค์การกินผัก และการเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักแก่เยาวชน ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์ เพ็ญศิริ ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ.เอเชียซอฟท์