มูลนิธิชัยพัฒนา และ เอเชียซอฟท์ ประกาศผลการประกวดโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

DATE : ตุลาคม 1, 2010

มูลนิธิชัยพัฒนา และ เอเชียซอฟท์

ประกาศผลการประกวดโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวดโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ในระดับชั้นมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทัศนศึกษาในบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

 

นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำการให้บริการความบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นเยาวชนไทย นักเรียนและบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้มีรูปแบบสวยงาม สนุกสนาน น่าติดตาม พร้อมทั้งยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยร่วมกันส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 150 ผลงาน”

 

ทั้งนี้มูลนิธิชัยพัฒนา และเอเชียซอฟท์ ได้ร่วมกันตัดสินและคัดเลือกผลงานโครงการดังกล่าว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การประกวดวาดภาพการ์ตูนสั้น และการประกวดคลิปวิดีโอ ในเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา และกลุ่มบุคคลทั่วไป เพื่อชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 3 แสนบาท และรับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผลการตัดสินการประกวดดังนี้

 

ผลการตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชมเชย       ด.ช. ธีรสิทธิ กลั่นเกษร โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลที่ 2              นางสาวปรียาพร พลางวัน โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจSBAC

รางวัลที่ 3              นางสาวขนิษฐา เทนุรักษ์   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

รางวัลชมเชย        นางสาวนภัสชา ไชยเลิศ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับอุดมศึกษา

รางวัลที่ 1              นายกิติวัฒน์ วรรณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

รางวัลที่ 2              นายประพฤติ นิยมปัทมะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รางวัลที่ 3              นายธีรศักดิ์ เลาบุษรารักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลชมเชย        นายอณุรุจ   วงศ์ทองสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลที่ 1              นายดิษพงศ์ วงศ์อร่าม ชื่อผลงาน The Garden

รางวัลที่ 2              กันต์ แสงแก้ว ชื่อผลงาน บ้านฉัน…กินผักไว้ก่อน (พ่อกะแม่สอนไว้)

 

ผลการตัดสินการประกวดภาพวาด

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลที่ 1              ด.ญ. พิมพ์ ทรัพย์เอนก โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

รางวัลที่ 2              ด.ช. นำขวัญ จักกะพาก โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ(ฝ่ายมัธยม)

รางวัลที่ 3              ด.ญ. ธนิสรา ศรีจักรโคตร์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

รางวัลชมเชย        ด.ช. จักรกฤษณ์ โกดหอม โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลที่ 1              นางสาวศกลวรรณ ปาปลูก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ. ลำปาง

รางวัลที่ 2              นางสาวจิตติมา บุญเล็ก     วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

รางวัลที่ 3              นางสาวพรพิมล รัตนไสย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รางวัลชมเชย        นางสาวอันนา ยาเลส โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

 

โดยผู้ได้รับรางวัลทุกประเภท จะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ. เชียงราย ผู้ที่สนใจชมผลงานการประกวดโครงการ”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สามารถติดตามชมได้ที่ www.asiasoft.co.th, www.playpark.com , www.facebook.com/AsiasoftLive

 

 

 

ทีมข่าวเอเชียซอฟท์ฯ