ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

DATE : พฤษภาคม 3, 2011

(กรุงเทพฯ : 28 เมษายน 2554)
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 โดยมีคุณตัน เตียว ลิม ประธานกรรมการ (คนกลาง) คุณปราโมทย์ สุดจิตพร (ที่3จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณเลิศชาย กันภัย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องพาโนรามา โรงแรม ดิเอมเมอรัล

                                                                                                                                         ทีมข่าวเอเชียซอฟท์ฯ