บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

DATE : เมษายน 27, 2015

                 (กรุงเทพฯ : 24 เมษายน 2558)   บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยมี  คุณตัน เตียว ลิม (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ  คุณปราโมทย์ สุดจิตพร (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณเลิศชาย กันภัย (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ  และคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการประชุมใน ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถ. รัชดาภิเษก