บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

DATE : เมษายน 27, 2016

               26 เมษายน 2559   บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมี  คุณตัน เตียว ลิม (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ  คุณปราโมทย์ สุดจิตพร (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) รองประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณเลิศชาย กันภัย (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ  และคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการประชุม ณ Space Bar ชั้น28 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถ.รามคำแหง พร้อมกันนี้คณะผู้ถือหุ้นได้ร่วมเดินเยียมชมการทำงานของบริษัทฯ  ซึ่งสร้างความประทับให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก