บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ลงนามแต่งตั้ง บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ฯลฯ

DATE : พฤษภาคม 26, 2008

บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ลงนามแต่งตั้ง บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส เป็นแกนนำ Underwriter กำหนดราคา IPO ที่ 12 บาทหลังสถาบันจองล้นกว่า 3 เท่า

กรุงเทพฯ – 16 พฤษภาคม 2551 – บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Lead Underwriter) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นอีก 5 แห่ง ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Sub Underwriter) เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 75 ล้านหุ้นให้กับนักลงทุนทั่วไป (IPO) ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม ศกนี้ โดยกำหนดราคาจองที่ 12 บาท

นายปราโมทย์  สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ”บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 12 บาท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุนจำนวน 900 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จำนวน 200 ล้านบาท จะนำไปใช้ลงทุนในธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ในมาเลเซียและเวียดนาม จำนวน 400 ล้านบาท นำไปจัดซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ชั้นนำเพิ่มเติม จำนวน 100 ล้านบาท จะใช้ลงทุนเพิ่มเติมในระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอีกจำนวน 70 ล้านบาท เพื่อใช้การพัฒนาเกมออนไลน์ ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)  จำกัด เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น ร่วมกับผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 5 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด” สามารถจองซื้อหุ้นได้ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยหุ้นทั้งหมดจะนำเข้าจดทะเบียนและคาดว่าจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในวันที่ 29 พฤษภาคมศกนี้ ภายใต้ชื่อ “AS”

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ของเอเชียซอฟท์ฯ กล่าวว่า จากการเปิดให้นักลงทุนสถาบันเข้าทำ Book Building ที่ช่วงราคา 10 – 12 บาท มีนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ได้ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นเอเชียซอฟท์กว่า 3 เท่า ซึ่งสร้างความมั่นใจให้แก่บริษัทและผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่จะกำหนดราคาเสนอขายต่อหุ้นที่ 12 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดในการทำ Book Building ครั้งนี้ และเป็นราคาที่มีส่วนลดจาก P/E เฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจมีเดียที่ค่อนข้างมาก ซึ่งนักลงทุนน่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีภายหลังการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับสัดส่วนการเสนอขาย จะขายให้แก่กองทุน Lombard Asia III จำนวน 15 ล้านหุ้น นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 18.5 ล้านหุ้น นักลงทุนทั่วไปจำนวน 40.2 ล้านหุ้น และเสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณจำนวน 1.3 ล้านหุ้น

“หุ้นเอเชียซอฟท์ถือเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโต เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ที่มีอัตราการเติบโตสูง มีจุดเด่นด้านเป็นผู้นำในการให้บริการเกมออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการกระจายการลงทุนทั้งในไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม มีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจเกมออนไลน์และเป็นบริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดนในปีที่ผ่านมาสามารสร้างผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 102 เปอร์เซ็นต์ จากปี 2549 เป็นกำไรสุทธิ 254 ล้านบาทในปี 2550 ซึ่งมีอัตราเติบโตค่อนข้างสูง ทั้งนี้ เอเซียซอฟท์ จะเป็นบริษัทเกมออนไลน์ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทแรกในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายหลังจากที่บริษัทเกมออนไลน์ในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และไต้หวันได้ประสบความสำเร็จในการนำหุ้นเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์มาแล้ว” นางภัทธีรากล่าว

ปัจจุบัน บริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 316 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 316 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 225 ล้านบาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 75 ล้านหุ้น จะมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 300.0 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนที่เหลือจำนวน 16 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 16 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน

ผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่เริ่มให้บริการเกมออนไลน์ในปี 2546 ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) ของรายได้รวมและกำไรสุทธิที่ร้อยละ 33.2 ต่อปีและร้อยละ 191.9 ต่อปี ทั้งนี้ ในปี 2550 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,559 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 เป็นจำนวน 501 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 47.4 เปอร์เซ็นต์ และมีกำไรสุทธิ 254 ล้านบาท สูงกว่าในปี 2549 เป็นจำนวน 128 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 101.7 เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยหลักของความสำเร็จในปีที่ผ่าน เป็นผลมาจากความสำเร็จของเกมออนไลน์ที่มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม โดยได้รับความนิยมจากผู้เล่นเกมเป็นอย่างดี ส่งผลให้ฐานและจำนวนผู้เล่นเกมที่มากขึ้น ซึ่งความสำเร็จนี้เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยเฉพาะจากต่างประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีรายได้ทั้งสิ้น 629 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 เป็นจำนวน 273 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 76.8 เปอร์เซ็นต์

เกี่ยวกับบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Online Entertainment Service Provider) โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ (Online Games) ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซียและเวียดนาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เอเชียซอฟท์ดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาเกมเกมออนไลน์ การให้บริการโฆษณาออนไลน์ ตลอดจนการให้บริการเว็บท่าเกม (Game Portal ) www.playpark.com ณ 31 ธันวาคม 2550 เอเชียซอฟท์มีเกมออนไลน์ที่ให้บริการ 12 เกม  ใน 4 ประเทศ คือ ไทย (7 เกม) สิงคโปร์ (5 เกม) มาเลเซีย (5 เกม) และเวียดนาม (6 เกม) โดยมีฐานผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภทลงทะเบียนมากกว่า 8.2 ล้านคน ทั้งนี้ เกมของเอเชียซอฟท์ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ได้แก่ เมเปิล สตอรี่ (Maple Story), ออดิชั่น (Audition), โยวกัง (Yulgang) แรกนาร็อค ออนไลน์ (Ragnarok Online) และคาบาล (Cabal) เป็นต้น

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)