นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรัง “โครงการแนะนำอาชีพ”เยี่ยมชมบริษัท เอเชียซอฟท์ฯ

DATE : สิงหาคม 26, 2008

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตรัง “โครงการแนะนำอาชีพ”เยี่ยมชมบริษัท เอเชียซอฟท์ฯ

21 สิงหาคม 2551 / คณะอาจารย์ และนักศึกษา 40 คน ยกขบวนมาไกลจากวิทยาลัยเทคนิคตรัง เพื่อเยี่ยมชมการทำงานของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการให้บริการความบันเทิงออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน และการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเกมออนไลน์ของเอเชียซอฟท์  โดยการเยี่ยมชมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ แนะนำอาชีพ ของภาควิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยี และได้ซักถามจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ตลอดจนได้เห็นบรรยากาศของการทำงานจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ และเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพในอนาคต

###########

เกี่ยวกับบริษัท เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Online Entertainment Service Provider) โดยมุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ (Online Games) ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซียและเวียดนาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เอเชียซอฟท์ดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาเกมออนไลน์ การให้บริการโฆษณาออนไลน์ ตลอดจนการให้บริการเว็บท่าเกม (Game Portal ) www.playpark.com ณ 30 มิถุนายน 2551 เอเชียซอฟท์มีเกมออนไลน์ที่ให้บริการ 14 เกม ใน 4 ประเทศ คือ ไทย (9 เกม) สิงคโปร์ (6 เกม) มาเลเซีย (6 เกม) และเวียดนาม (6 เกม) โดยมีฐานผู้เล่นเกมออนไลน์ประเภทลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคน ทั้งนี้ เกมของเอเชียซอฟท์ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ได้แก่ เมเปิล สตอรี่ (Maple Story), ออดิชั่น (Audition), โยวกัง (Yulgang) แรกนาร็อค ออนไลน์ (Ragnarok Online) และคาบาล (Cabal) เป็นต้น