กรมการศาสนาจัดแข่งขันเกมคุณธรรม หนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน

DATE : มกราคม 26, 2015

กรมการศาสนาจัดแข่งขันเกมคุณธรรม หนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน

สำหรับกิจกรรมในโครงการ “วัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา” จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดธรรมะ  ผ่านเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กๆ ได้ง่าย  โดยการแข่งขันเกมคุณธรรม 2 นั้นจะมีการจัดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  รูปแบบกิจกรรมจะจัดขึ้นที่โรงเรียนและเปิดรับสมัครเยาวชนในสถานศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันเป็นรอบๆ ละ 20 คน / 12 รอบ  ให้ทดลองเล่นเกม ทั้งเข้าโหมดอิสระ,  แข่งเกมจับคู่เหมือน , แข่งเกมตะลุยเมืองคนดี  ซึ่งเนื้อหาของเกมคุณธรรม สามารถสอดแทรกธรรมมะ ผ่านความสนุกสนาน และความน่ารักของคาแร็คเตอร์ในเกม ได้เป็นอย่างดี  ภายในงานยังได้แจกของที่ระลึกจากเอเชียซอฟท์ และแผ่นเกมคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนนำไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆ ได้ทดลองเล่น   นับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆ    ที่เอเชียซอฟท์ เข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไทยในอีกทางหนึ่ง